„Karas Ukrainoje vėl priminė, kad patys šviesiausi ir patriotiškiausiai nusiteikę asmenys, okupantų taikiniais tampa pirmiausia”

.„Karių šeimos, kaip ir anuomet, taip ir šiomis dienomis, yra taikinys. Prisiminkime mūsų šalies gyventojų trėmimo juodžiausias birželio dienas, kai pirmiausia į vagonus buvo sodinamos karių, mokytojų, gydytojų šeimos – visa inteligentiškoji visuomenės dalis. Neabejoju, kad ir šiandieną priešo būtų elgiamasi taip pat. Todėl karių ir jų šeimų bendruomenė privalo būti itin vieninga, išlikti stiprios dvasios ir reikalui esant susitelkti bei padėti vieni kitiems, mūsų NATO sąjungininkų šeimoms ar šiandieną Ukrainos karių šeimoms. Nes mes žinome laisvės kainą ir kiek daug buvo paaukota dėl jos.“, – sako Aušra Mažonė, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos, šiuo metu teikiančios pagalbą Ukrainos karių šeimoms, pirmininkė.

Kviečiame skaityti apie mūsų organizaciją ir Birutietes : https://m.delfi.lt/lietuvoje/article.php?id=90473455

Foto aut. Olga Posaškova