Apie Birutietes

Mūsų organizacija globoja karių šeimas, puoselėja lietuviškus šeimos papročius ir tradicijas, telkia labdarą bei teikia paramą sužeistų ir žuvusių karių šeimoms, taip pat skatina jaunosios kartos ugdymą, paremtą patriotiškomis vertybėmis. Paramos bėgimas „In Memoriam“ jau tapo vizitine Birutiečių kortele, kiekvieną vasarą organizuojama pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo stovykla „Mes – Lietuvai“ kasmet sulaukia vis daugiau joje […]

Plačiau
Lietuvos Birutietes Prezidentūroje

Veikla

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų organizacija mini 96-uosius įkūrimo metus. LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga rūpinasi karių šeimomis, tarptautinėse misijose tarnaujančių karių šeimų gerove, telkia labdarą ir teikia paramą karių šeimoms, sužeistų ir mirusių karių šeimoms, skatina ir rūpinasi jaunosios kartos ugdymu, kuris paremtas patriotiškomis vertybėmis ir pareiga ginti Tėvynę bei saugoti […]
Plačiau

Parama Birutietėms

Paremti
LDK-Birutes-karininku-seimu-moteru-sajungos-konferencija-Birutietes

Mus visas vienija gerumas ir Lietuvos karių šeimos

Lietuvos karininkų šeimų moterys rugsėjo antrąjį savaitgalį susitiko Palangoje. Čia vyko kasmetinė visuotinė Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos konferencija. Ir šiemet būta itin prasmingo ir gražaus savaitgalio, pažymėto šiltais, seseriškais susitikimais, apkabinimais, apdovanojimais bei sveikinimais. Taip pat pasidalinta nuveiktais darbais, įkvepiančiomis istorijomis ir idėjomis vardan Lietuvos karių ir jų šeimų gerovės. Konferenciją […]

Categories

Laikas padėkoti Lietuvos kariams talkinusiems afganų vertėjams ir jų šeimoms

Laikas padėkoti: Lietuvos kariams talkinusiems afganų vertėjams ir jų šeimoms reikalinga mūsų parama

Karininkų šeimų moterų sąjunga ragina nenusisukti nuo namus praradusių vertėjų iš Afganistano šeimų. Ekstremaliomis sąlygomis savo šalį palikusios ir evakuotos šeimos jau yra saugios Lietuvoje, tačiau jiems trūksta būtiniausių higienos, skalbimo ir sveikatos priežiūros priemonių. Lietuvos kariuomenės kariai garbingai užbaigė savo misiją Afganistane ir kartu su daugelio kitų NATO šalių kariais padėjo evakuotis karo vertėjams. […]

Categories

***

Sąjungos pirmininkės sveikinimas Šv. Kalėdų proga

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų organizacija mini 95 - uosius įkūrimo metus

Birutietes 95- ųjų įkūrimo metinių proga sveikina garbės Birutietė p. Diana Nausėdienė

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų organizacija mini 95 - uosius įkūrimo metus

Birutietes 95- ųjų įkūrimo metinių proga sveikina Lietuvos Respublikos Prezidentas