Apie Birutietes

Mūsų organizacija globoja karių šeimas, puoselėja lietuviškus šeimos papročius ir tradicijas, telkia labdarą bei teikia paramą sužeistų ir žuvusių karių šeimoms, taip pat skatina jaunosios kartos ugdymą, paremtą patriotiškomis vertybėmis. Paramos bėgimas „In Memoriam“ jau tapo vizitine Birutiečių kortele, kiekvieną vasarą organizuojama pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo stovykla „Mes – Lietuvai“ kasmet sulaukia vis daugiau joje […]

Plačiau
Lietuvos Birutietes Prezidentūroje

Veikla

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų organizacija mini 96-uosius įkūrimo metus. LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga rūpinasi karių šeimomis, tarptautinėse misijose tarnaujančių karių šeimų gerove, telkia labdarą ir teikia paramą karių šeimoms, sužeistų ir mirusių karių šeimoms, skatina ir rūpinasi jaunosios kartos ugdymu, kuris paremtas patriotiškomis vertybėmis ir pareiga ginti Tėvynę bei saugoti […]
Plačiau

PayPal Parama Birutietėms

Paremti (Donate)

Mes visi tapome Afganistano vertėjų šeimų, laukiančių šviesesnio rytojaus – viltimi

Karininkų šeimų moterų sąjunga nuoširdžiai dėkoja visiems asmenims ir organizacijoms, atliepusioms į kvietimą padėti iš Afganistano evakuotoms vertėjų šeimoms. Atsirado daug geros valios žmonių ir organizacijų, susibūrusių bendrai misijai – padėti toms šeimoms. Parama buvo teikiama finansinėmis aukomis, reikalingomis priemonėmis bei paslaugomis. Bendra paaukota pinigų suma – 8258 Eur, iš kurios buvo pirktos būtiniausios sveikatos […]

Categories

LDK-Birutes-karininku-seimu-moteru-sajungos-konferencija-Birutietes

Mus visas vienija gerumas ir Lietuvos karių šeimos

Lietuvos karininkų šeimų moterys rugsėjo antrąjį savaitgalį susitiko Palangoje. Čia vyko kasmetinė visuotinė Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos konferencija. Ir šiemet būta itin prasmingo ir gražaus savaitgalio, pažymėto šiltais, seseriškais susitikimais, apkabinimais, apdovanojimais bei sveikinimais. Taip pat pasidalinta nuveiktais darbais, įkvepiančiomis istorijomis ir idėjomis vardan Lietuvos karių ir jų šeimų gerovės. Konferenciją […]

Categories

***

Sąjungos pirmininkės sveikinimas Šv. Kalėdų proga

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų organizacija mini 95 - uosius įkūrimo metus

Birutietes 95- ųjų įkūrimo metinių proga sveikina garbės Birutietė p. Diana Nausėdienė

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų organizacija mini 95 - uosius įkūrimo metus

Birutietes 95- ųjų įkūrimo metinių proga sveikina Lietuvos Respublikos Prezidentas