Šiais metais Lietuvos kariuomenės dienos minėjimo proga, kariuomenės vado iniciatyva 13-ą kartą už kilnius, drąsius ar nesavanaudiškus poelgius pagerbti pasižymėję Lietuvos ir sąjungininkų kariai bei organizacija.

Birutietės įvertintos apdovanojimuose „Lietuvos karžygys 2020 m“, nominacijoje “ Už beveik 100 – metį tęsiamus prasmingus darbus, lietuviškų tradicijų ir istorinės atminties puoselėjimą“.

„Mums didžiulė garbė gauti šį nuostabų apdovanojimą ir būti įvertintoms bei pastebėtoms būtent šiemet už paramą ir rūpestį karių šeimomis. Nieko nėra arčiau kario, kaip tik jo šeima, kuri geriausiai žino ir mato jo stiprybės ir atsidavimo lygį Tėvynei kiekvieną dieną. Ir tol, kol mūsų kariai saugos ir bus pasiryžę ginti kiekvienos Lietuvos šeimos laisvę, mes – Birutietės, ieškosime būdų ir galimybių pasirūpinti mūsų karių šeimomis. Ačiū ir tebūnie šis apdovanojimas ne tik mūsų, bet visų Lietuvos karių šeimų“, – dėkodama ir atsiimdama apdovanojimą sakė Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos pirmininkė Aušra Mažonė.

Nuo 1925 m. susibūrusios dėl kilnių tikslų – rūpintis sužeistais kariais bei globoti neįgalius ligonius – vėliau Birutietės, tęsdamos savo misiją, palaikė lietuviškas tradicijas, rėmė karių šeimas, puoselėjo istorinę atmintį. Nepaisydama sovietų okupacijos, dėl kurios 1939 m. organizacijos veikla buvo nutraukta, Kunigaikštienės Birutės karių šeimų moterų draugija ir jos skyriai prasmingus darbus tęsė išeivijoje (Čikagoje, Los Andžele, Detroite, Klivlende). Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, atsinaujino ir birutiečių veikla Tėvynėje – jos toliau tęsia prasmingus darbus visoje Lietuvoje.

Birutiečių organizacija globoja karių šeimas, puoselėja lietuviškus šeimos papročius ir tradicijas, telkia labdarą bei teikia paramą sužeistų ir žuvusių karių šeimoms, taip pat skatina jaunosios kartos ugdymą, paremtą patriotiškomis vertybėmis.