Mūsų organizacija globoja karių šeimas, puoselėja lietuviškus šeimos papročius ir tradicijas, telkia labdarą bei teikia paramą sužeistų ir žuvusių karių šeimoms, taip pat skatina jaunosios kartos ugdymą, paremtą patriotiškomis vertybėmis. Paramos bėgimas „In Memoriam“ jau tapo vizitine Birutiečių kortele, kiekvieną vasarą organizuojama pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo stovykla „Mes – Lietuvai“ kasmet sulaukia vis daugiau joje dalyvauti norinčių jaunuolių. Mus su kariais ir jų šeimomis visada galite pamatyti Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Birutietėmis vadinamos visos Lietuvos karininkų sutuoktinės ir jų dukros, priklausančios mūsų draugijoms.

Birutiečių sąjungos uždaviniai:

  • Parama mirusių karių šeimoms;
  • Pagalba ir parama kariams ir jų artimiesiems;
  • Jaunimo patriotizmo, pilietinės savimonės ugdymas;
  • Bendradarbiavimas su Lietuvos kariuomene.

Organizacijos renginiai ir šventės

  • Birutės vardo diena (minima vasario 5 d. nuo 1994 m.);
  • Lietuvos kariuomenės diena (minima lapkričio 23 d.);
  • konferencija Palangoje (kasmet rugsėjo antrąjį savaitgalį organizuojama išvyka į Palangą, kurios metu aptariama metinė veikla, tradiciškai aplankomas Birutės kalnas);
  • advento vakaronės;
  • literatūrinės vakaronės;
  • seminarai, susitikimai, paskaitos, pokalbiai ir kitos veiklos.