Birutietės skelbia Lietuvos pirmosios ponios D. Nausėdienės palaikomą paramos iniciatyvą ir į visuomenę kreipiasi šūkiu „Palaikyti, paremti, padėti“. Šiuo tikslu kovo 3 d. startavo specialus aukoti skirtas trumpasis telefono numeris 1484 (auka – 2 Eur)(Galioja iki 2022 12 31).

„Ukrainoje kasdien žūsta arba sunkiai sužeidžiami savo laisvę ginantys šalies kariai. Ukrainiečiai netenka savo artimųjų, šeimos – namų. Ypač stipriai karo baisumai paliečia moteris ir vaikus, jie – viena pažeidžiamiausių visuomenės grupių. Mūsų moralinė pareiga yra padėti, nes savo šeimų aukomis ukrainiečiai gina mūsų visų laisvę ir vertybes“, – sakė D. Nausėdienė.

Pirmosios ponios teigimu, dabar ir ateityje labai svarbi konkreti tikslinė ir tęstinė parama.

„Mes, karininkų sutuoktinės ir dukterys, kadaise susibūrėme dėl kilnaus tikslo – rūpintis sužeistais Lietuvos kariais ir jų šeimomis. Beveik šimtmetį besitęsiančios Birutiečių veiklos nenutraukė nei karas, nei okupacija – šiandieną tęsiame savo misiją. Birutietės siekia ištiesti pagalbos ranką tiems, kurie pasiryžę atiduoti savo gyvybę vardan laisvės. Turime išlikti vieningi ir stiprios dvasios bei padėti ir pasirūpinti ukrainiečių karių šeimomis, išgyvenančiomis šį sudėtingą laikotarpį“, – teigė Birutiečių pirmininkė Aušra Mažonė.

Visos paramos iniciatyvos metu surinktos lėšos bus tikslingai panaudotos nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje kariams ir jų šeimoms. Birutiečių tinklas visoje Lietuvoje apims įvairias humanitarinės pagalbos sritis karių šeimoms: kritiškai svarbią medicininę ir reabilitacinę pagalbą, emocinę ir psichologinę paramą, pavėžėjimo ir apgyvendinimo poreikius.

Prisidėti ir paremti Ukrainos karių šeimas galite šiais būdais:

Trumpuoju numeriu – 1484 (auka – 2 Eur)(Galioja iki 2022 12 31);

Pervesdami auką į Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT367300010002469222 (aukos paskirtis: „Parama Ukrainos karių šeimoms“);

PayPal.me/Birutietes (parama@birutietes.lt).

Kontaktinė informacijai: parama@birutietes.lt, mob.+370 630 21 434.

Informacija Prezidento komunikacijos grupės