Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų organizacija mini 96-uosius įkūrimo metus. LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga rūpinasi karių šeimomis, tarptautinėse misijose tarnaujančių karių šeimų gerove, telkia labdarą ir teikia paramą karių šeimoms, sužeistų ir mirusių karių šeimoms, skatina ir rūpinasi jaunosios kartos ugdymu, kuris paremtas patriotiškomis vertybėmis ir pareiga ginti Tėvynę bei saugoti Lietuvos nepriklausomybę, puoselėja lietuviškus šeimos papročius ir tradicijas, propaguoja tautinių drabužių dėvėjimą, ugdo visuomenės pagarbą Lietuvos kariuomenei, saugo jos istorinį atminimą ir paveldą, organizuoja kultūrinius, švietėjiškus
renginius, dalyvauja Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginiuose, rengia susitikimus su kariais ir jaunimu, stiprina
moters vaidmenį karių šeimose.

Pagrindinė organizacijos veikla

Parama mirusių karių šeimoms

Kiekvieną rudenį Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga organizuoja bėgimą „In Memoriam“, skirtą tais metais mirusiems kariams atminti ir pagerbti. Visos per bėgimą paaukotos lėšos skiriamos mirusių karių šeimoms.

Jaunimo patriotizmo, pilietinės savimonės ugdymas

Kiekvieną vasarą sąjunga Lietuvos kariuomenėje tarnaujančių ir atsargos karių šeimų vaikams organizuoja vaikų ir jaunuolių vasaros stovyklą „Mes – Lietuvai“, kurios metu ugdomas jaunimo patriotiškumas ir pareiga ginti Tėvynę, skatinamas domėjimasis Lietuvos istorija

Pagalba ir parama kariams ir jų artimiesiems

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos narės visuose Lietuvos miestuose pirmosios skuba į pagalbą kariams ir jų šeimų nariams nutikus nelaimei, užklupus ligai ar kitai bėdai. Jos taip pat padeda misijose tarnaujančių karių šeimoms. Pagalba teikiama ir užsienyje kovojantiems kariams bei jų šeimoms.

Bendradarbiavimas su Lietuvos kariuomene

Birutietės – neatsiejama Lietuvos kariuomenės dalis. Jos aktyviai dalyvauja Lietuvos kariuomenės rengiamuose renginiuose. Birutietes galite pamatyti Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, aviacijos šventėje „Sakalo sparnai“ ir kituose renginiuose.