Karininkų šeimų moterų sąjunga nuoširdžiai dėkoja visiems asmenims ir organizacijoms, atliepusioms į kvietimą padėti iš Afganistano evakuotoms vertėjų šeimoms. Atsirado daug geros valios žmonių ir organizacijų, susibūrusių bendrai misijai – padėti toms šeimoms. Parama buvo teikiama finansinėmis aukomis, reikalingomis priemonėmis bei paslaugomis. Bendra paaukota pinigų suma – 8258 Eur, iš kurios buvo pirktos būtiniausios sveikatos ir medicinos reikmenys, besilaukiančių, kūdikių ir vaikų, asmens higienos priežiūros priemonės, šiltesni rūbai, avalynė, buities apyvokos prekės.

„Neapsakomai esame dėkingos už kiekvieno asmens auką ir organizacijų paramą, kurios neabejotinai buvo svarbios ir reikalingos visoms Afganistano vertėjų šeimoms. Iš labai arti matėme ir jautėme šeimų, kurios buvo priverstos išvykti, išgyvenimus netekus savo gimtųjų namų. Padėjome iškilus sveikatos problemoms, pasirūpinome vaistais, besilaukiančių moterų kraiteliais ir kitomis būtinomis jų kasdienos išgyvenimo priemonėmis. Mes visi tapome tų šeimų, laukiančių šviesesnio rytojaus – viltimi, o mūsų visuomenė susitelkė bendrai misijai – padėjo ir padėkojo žmonėms, kurie kadaise talkino mūsų šaliai ir Lietuvos kariams misijose“, – teigė LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos pirmininkė Aušra Mažonė.

Įvairios organizacijos rėmė ne tik savo turima produkcija, avalyne, vaikų edukacinėmis priemonėmis, bet taip pat organizavo išvyką prie Baltijos jūros, kurios metu šeimos su vaikais turėjo galimybę aplankyti Lietuvos jūrų muziejų bei plačiau pažinti mūsų šalį.

Šią savaitę Lietuvai talkinusiems afganistaniečiams ir jų artimiesiems Migracijos departamentas jau įteikė sprendimus, dėl politinio prieglobsčio Lietuvoje. Artimiausiu metu šeimos kursis savarankiškai visoje Lietuvos teritorijoje. LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga bendradarbiaudama su savivaldybėmis bei kitomis institucijomis, organizacijomis planuoja ir toliau palaikyti, paremti bei padėti šeimoms įsikurti savarankiškai, rasti mentorių, kurie galėtų pagelbėti lengviau adaptuotis mūsų šalyje.

Dėkojame, kad buvote kartu. Telydi sėkmė ir santarvė Jūsų šeimas.