Gražia tradicija tapusį antrąjį rugsėjo savaitgalį į istorinę vilą, Lietuvos karininkų ramovėje Palangoje rinkosi karių šeimų moterys. Čia vyko kasmetinė, visuotinė LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos konferencija, kurios darbotvarkėje buvo sprendžiami svarbūs organizacijai klausimai.

Šiemet susitikimas vyko kaip niekad aiškiai suvokiant, kokia trapi yra taika pasaulyje. Karas Ukrainoje parodė, kad patys šviesiausi, stipriausi ir pasiaukojantys žmonės tampa okupantų taikiniais pirmiausia. Ukrainos karių šeimos tai patiria itin skausmingai. Todėl šių dienų Birutiečių pagrindinė misija – teikti pagalbą kariams ir jų šeimoms – šiuo metu didžiąja dalimi ir vykdoma, kaip pagalba Lietuvoje esančioms Ukrainos karių šeimoms.

Konferencijoje dalyvavo Sąjungos pirmininkė, Draugijų pirmininkės, Birutietės iš visos Lietuvos. Sveikinimo kalboje Sąjungos pirmininkė Aušra Mažonė kvietė teikti pagalbą Ukrainos karių šeimoms ir vienytis. „Kiekvienos tautos jėga slypi jos vienybėje. Šiandieną, kaip niekada, svarbi mūsų visų vienybė ir susitelkimas ne tik teikiant pagalbą ukrainiečiams, ji svarbi ir mums visiems, čia, Lietuvoje. Todėl tegul skirtingi požiūriai, nuomonės tampa ne mus skiriančiomis sienomis, bet mūsų stiprybe, įgalinančia atrasti geriausius sprendimus ir nuveikti prasmingiausius darbus mūsų organizacijai ir Lietuvai. Tegul ši konferencija tampa dar vienu mūsų bendrystės išsipildymu“, teigė Sąjungos pirmininkė.

Konferencijos metu buvo pristatytos ir aptartos pagrindinės Draugijų veiklos, pasidalinta idėjomis dėl Lietuvos karių šeimų gerovės, patvirtintas Etikos kodeksas, aptartas jau netrukus vyksiantis organizacijos 100-mečio minėjimas bei pasiruošimas kitiems organizacijos projektams ir veikloms.

Pasibaigus darbinei konferencijos daliai, Birutietės tradiciškai aplankė Birutės kalną ant kurio nuskambėjo „Birutės“ daina. Vakaro programoje vyko naujų narių priėmimo ceremonija. Šiais metais organizaciją papildė šešios naujos narės. Nuo senų laikų Birutietės turi gražią tradiciją naujas nares į draugiją priimti oficialios ceremonijos metu. Naujoji narė pristatoma visai draugijai, Sąjungos pirmininkė jai įsega birutiečių simbolį segę – rūtos šakelę su karūna bei uždega žvakelę nuo bendro aukuro, tardama priesaiką „Birutės vardu šventą ugnį nešu“ oficialiai tampa karių šeimų moterų organizacijos nare.

Iškilmingą ceremoniją vainikavo atlikėjos Vilijos Radvilės autorinių kūrinių vakaras Ramovės kiemelyje.

Sekmadienio rytą Birutietės dalyvavo istorinėje ekskursijoje – Palangos vilos: paslaptys, legendos ir likimai. Ekskursijos metu gidė supažindino su geriausiai Palangą reprezentuojančiomis ir daugiausiai apie ją papasakoti galinčiomis istorinėmis vilomis. Jų net kelios dešimtys. Ekskursijos metu moterys keliavo ne tik gražiuoju kurortu, bet ir jo istorija.

Organizacijos tikslas yra rūpintis karių ir jų šeimų gerove, puoselėti lietuviškas šeimos tradicijas, telkti labdarą bei organizuoti paramą sužeistų, žuvusių ir mirusių karių šeimoms, gerbti Lietuvos kariuomenės istorinę atmintį, skatinti jaunosios kartos ugdymą paremtą patriotiškomis vertybėmis.