Kokia nuostabi vienybės energija šeštadienį tvyrojo sostinės Vingio parke, kur devintą kartą vyko bėgimas „In Memoriam“. Juo pagerbėme šiemet avarijose ar ligų ištiktus mirusius Lietuvos karius, taip pat žuvusius Ukrainos ir kitus karius, taip pat mūsų gretas palikusias dvi seses Birutietes. Dėkingi kiekvienam iš maždaug 1500 dalyvių, kurie panoro bėgti, važiuoti ar eiti ir taip pagerbti karių atminimą bei prisidėti aukomis. Jūsų aukos atiteks dešimčiai karių šeimų, netekusių maitintojų ar tiesiog jiems brangių brolių, sūnų, dukrų, sutuoktinių. Kiekviena auka brangi ir vertinga! Šiai dienai surinkta daugiau nei 6000Eur. Prisidėti dar galite iki lapkričio 15 dienos:

• Skambindami Lietuvoje:

tel. Nr. 𝟏𝟒𝟖𝟒 (auka – 2 Eur);

tel. Nr. 𝟏𝟒𝟏𝟔 (auka – 5 Eur);

• Pervesdami paramą į banko sąskaitą:

LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga

𝐍𝐫. 𝐋𝐓𝟑𝟔 𝟕𝟑𝟎𝟎 𝟎𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟐𝟒𝟔 𝟗𝟐𝟐𝟐

Paskirtis – „Parama kario šeimai“;

• 𝐏𝐚𝐲𝐏𝐚𝐥 platformoje:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=8J2YREJ4PT9QW

Ypatinga padėka Lietuvos kariuomenės vadui gen. Valdemarui Rupšiui, Lietuvos kariuomenės sporto klubui, Lietuvos kariuomenės pajėgų ir vienetų vadams jų kariams ir visiems kitiems kariuomenės atstovams, kurie palaikė, svariai prisidėjo bei padėjo organizuoti šių metų renginį „In Memoriam”.

Dėkojame už maldą Lietuovos kariuomenės vyriausiam kapelionui, kun. Rimui Venckui, už palaikymą „Walk15“ programėlės įkūrėjai, Lietuvos atletikos čempionei, Vladai Musvydaitei, už dėmesį LRT, už sočią košę Chef the viking ir BBQ Mafija, mergaičių chorui „Liepaitės“, bei choro vadovei Karolinai Ramonei, renginio vedėjui Ignui Jurgaičiui.

Taip pat dėkojame visoms organizacijoms už pagalbą ir paramą organizuojant ir įgyvendinant paramos ir pagarbos karių atminimo renginį „In Memoriam“.

Daugiau apie renginį  žiniasklaidoje:

Tiesioginiame eteryje LRT „Labas rytas, Lietuva”: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000299948/vingio-parke-prasideda-pagarbos-begimas-kariams-atminti-rengini-organizuoja-ldk-birutes-karininku-seimu-moteru-sajunga

LNK žiniose: https://lnk.lt/straipsniai/Lietuvoje/vilniuje-vyko-in-memoriam-begimas–pagerbti-zuve-lietuvos-kariai/218382

Fotografas: Tomas Kavaliauskas