Būna renginiai ir būna RENGINIAI. Tradicinis Advento vakaras šiais metais buvo ypatingas. Kolonų salėje Prezidentūroje susirinko mūsų organizacijos artimiausi bendražygiai, karių šeimos su kuriomis praėjusius metus keliavome kartu, rūpinomės jomis.

Advento laikotarpiu svarbu prisiminti, kokia mums visiems svarbi yra nuoširdi bendrystė ir atjauta, kuri gali mus visus suartinti. Su atviromis širdimis dėkojome kiekvienam buvusiam kartu, nes šių metų mūsų organizacijos prasmingai įgyvendinti projektai parodo, kokia galime būti stipri bendruomenė ir reikalui esant gebame susitelkti, sutelkti tautiečius ir palaikyti bei paremti ne tik finansiškai, bet dar svarbiau emociškai mirusių karių šeimas arba padėkoti ir padėti Afganistano vertėjų šeimoms, kurios ekstremaliomis sąlygomis buvo evakuotos į Lietuvą.

Šis tradicinis renginys yra tikras liudijimas, kad sekdami gerais norais, bendromis pastangomis ir pagalba vienas kitam mes galime sukurti tikrą šventę. O kartu ir šviesesnę bei prasmingesnę mūsų visų – karių šeimų kasdienybę.

Netrukus, prieš šv. Kalėdas 14-ai mirusių karių šeimų pasieks renginio „In Memoriam“ metu suaukotos lėšos – kiekvienai šeimai skiriama – 929 Eur. suma. Iš viso šiais metais buvo suaukota – 12078 eur. Ir tai yra didžiausia suma per visus “In Memoriam” renginio organizavimo metus. Renginio metu mirusių karių šeimoms buvo įteikti paramą liudijantys čekiai.

Advento vakaro metu Pirmoji ponia NATO kariams perdavė simbolinę dovaną – Lietuvos žmonių rankomis nuveltus paukštelius, kurie į Prezidentūrą suskrido iš įvairiausių šalies kampelių. Pasak pirmosios ponios, tai yra žmonių padėka ir šiltas palinkėjimas – kad šiluma ir toliau skleistųsi ir sukurtų šventinę šilumą kariams, kurie šias šventes sutiks toli nuo savo šeimų ir namų.

Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys ir Krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus renginyje įteikė padėkas ir dovanas Birutietėms. Sąjungos pirmininkė Aušra Mažonė padėkojo organizacijoms, kurios svariai prisidėjo ir rėmė Birutiečių veiklas.

Padėkos vakare dalyvavo pirmoji ponia Diana Nausėdienė, arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys, krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus, NATO pajėgų integravimo vieneto vadas Peteris Nielsonas su sutuoktine, NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės vadas Hagenas Ruppeltas, JAV kontingento vadas Paulis Godsonas, mirusių karių šeimos, organizacijų rėmusių Birutietes vadovai ir jų atstovai. Vakarą vedė Vytautas Rumšas.

Foto: Prezidentūros kanceliarijos.