„Nuoširdžiai sveikiname Jus artėjančių Šventų Kalėdų proga! Tegul tylią ir šventą Kalėdų naktį įsižiebia Vilties kibirkštis. Kartais sunku patikėti Kalėdų stebuklu, sunku pro realybę įžvelgti Tikėjimą, Meilę ir Viltį, sunku atsikratyti netikrumo ir nerimo dėl ateities. Tačiau, kad ir kokia gėla mus slėgtų, mus ištikę sunkumai yra bendri. Kaip ir bendra viltis sulaukti šviesesnės ateities, kaip ir bendras noras padėti ir tikėti ta ateitimi. Telydi Santarvė ir Ramybė Jūsų šeimas.“

Prieš pat šv. Kalėdas Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos organizuoto renginio „In Memoriam“ metu suaukotos lėšos pervestos mirusių karių šeimoms. Šiais metais renginio metu iš viso suaukota – 10248 Eur lėšų, kurios lygiomis dalimis bankiniu pavedimu pasiekė visas šiais metais mirusių karių šeimas. Nepaisant epidemiologinės situacijos, ši suaukota pinigų suma – didžiausia per visus organizuojamus renginio metus. Tikimės, kad paaukotos lėšos bent maža dalele prisidės prie netektį išgyvenančių karių šeimų kasdienybės, artėjant gražiausioms metų šventėms. Stiprybės kiekvienai šeimai, palaimintų Šv. Kalėdų ir prasmingų Naujųjų Metų!

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems renginio metu, buvusiems kartu, padėjusiems ir rėmusiems karių šeimas.