Prieš Šv. Kalėdas karių šeimas pasiekė „In Memoriam“ renginio metu suaukotos lėšos.

Jau tradicija tapęs mūsų organizacijos Advento vakaras ne tik sutelkia karių šeimų bendruomenę ir primena, kokia mums visiems yra svarbi bendrystė, galinti suartinti ir suburti mus kilniems bei prasmingiems darbams, tačiau šio vakaro metu mes dar kartą prisimename mirusių karių šeimas, įteikiame simbolinius čekius, kurie liudija paramą joms. LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos organizuoto renginio „In Memoriam“ metu suaukotos lėšos jau pasiekė mirusių karių šeimas. Šiais metais renginio metu iš viso suaukota – 12078 Eur lėšų, kurios lygiomis dalimis bankiniu pavedimu pasiekė visas šiais metais mirusių karių šeimas. Nepaisant epidemiologinės situacijos, ši suaukota pinigų suma – didžiausia per visus organizuojamus renginio metus. Tikimės, kad paaukotos lėšos bent maža dalele prisidės prie netektį išgyvenančių karių šeimų kasdienybės, artėjant gražiausioms metų šventėms. Stiprybės kiekvienai šeimai, palaimintų Šv. Kalėdų ir prasmingų Naujųjų Metų!

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems renginio metu, buvusiems kartu, padėjusiems ir rėmusiems karių šeimas. Telydi santarvė ir ramybė Jūsų šeimas.

Prieš Šv. Kalėdas karių šeimas pasiekė „In Memoriam“ renginio metu suaukotos lėšos