Tarsi didysis brolis ir jaunoji sesė tiesiame vienas kitam bendradarbiavimo ranką!

Šiandien „Birutietės“ pratęsė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos kariuomene, abipusiai įsipareigodami populiarinti organizacijų vertybes, prisidėti prie jaunimo patriotinio ir pilietinio ugdymo, stiprinti ir puoselėti karių šeimų gerovę, tautines tradicijas.

Po sutartimis nugulė „Birutiečių“ pirmininkės Aurelijos Tamošaitienės ir kariuomenės vado, generolo leitenanto Valdemaro Rupšio parašai.

„Birutietės“ dėkoja vadui ir kariuomenei už nuolatinį palaikymą, atramą, gerą žodį ir pagalbą veiklose!