Lietuvos karininkų šeimų moterys rugsėjo antrąjį savaitgalį susitiko Palangoje. Čia vyko kasmetinė visuotinė Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos konferencija.

Ir šiemet būta itin prasmingo ir gražaus savaitgalio, pažymėto šiltais, seseriškais susitikimais, apkabinimais, apdovanojimais bei sveikinimais. Taip pat pasidalinta nuveiktais darbais, įkvepiančiomis istorijomis ir idėjomis vardan Lietuvos karių ir jų šeimų gerovės.

Konferenciją palaimino ir pakvietė bendrai maldai Lietuvos kariuomenės ordinariato Klaipėdos įgulos kapelionato diakonas Nerijus Čapas. Renginyje buvo patvirtinti nauji organizacijos įstatai, svarstytas Etikos kodeksas, patvirtintas Birutiečių bičiulio ženklas, pristatyta ir patvirtinta Sąjungos strategija ateinantiems trejiems metams.

Pasibaigus konferencijai Birutietės tradiciškai aplankė Birutės kalną Palangos parke. Vakaro programoje vyko naujų narių priėmimo ceremonija. Nuo senų laikų Birutietės turi gražią tradiciją naujas nares į draugiją priimti oficialios ceremonijos metu. Naujoji narė pristatoma visai draugijai, Sąjungos pirmininkė jai įsega Birutiečių simbolį segę – rūtos šakelę su karūna bei uždega žvakelę nuo bendro aukuro.

Iškilmingą ceremoniją vainikavo kanklių garsai ir Birutietės Dalios Lukšaitės – Maciukevičienės jaudinantis pasakojimas apie Lietuvos Laisvės kovotoją Juozą Lukšą – Daumantą, jų tvirtą šeimą bei pasirinkimą laikytis tylos ir priesaikos vardan Lietuvos. Moterys turėjo galimybę iš arti pamatyti ir palaikyti savo rankose paskutinę sūnaus Juozo dovaną – medalioną, kadais slapčia perduoto Mamytei Onai Lukšienei.

Sekmadienio rytą Birutietės dalyvavo istorinėje ekskursijoje – šokio spektaklyje „Karalienė Luizė Mėmelyje“. Ausinėse skambant istoriniam – grožiniam tekstui, vyko maloni pažintis su Klaipėdos miestu, persipynusiu senojo Mėmelio alsavimu ir čia gyvenusia karaliene Luize.Sekanti Birutiečių metinė konferencija planuojama ateinančiais metais tuo pačiu metu Palangoje.

LDK-Birutes-karininku-seimu-moteru-sajungos-konferencija-Birutietes