Š. m. vasario 4 d. Lietuvos karininkų ramovėje, Kaune rinkosi Lietuvos karininkų šeimų moterys, atstovaujančios dar prieškaryje įkurtai organizacijai – Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijoms. Čia vyko visuotinė konferencija, kurios darbotvarkėje buvo neeilinis klausimas – visas draugijas vienijančios LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos pirmininkės rinkimai. Naująja pirmininke išrinkta Klaipėdos draugijos birutietė Aurelija Tamošaitienė.

Konferencijos metu buvusi pirmininkė Aušra Mažonė pateikė veiklos ataskaitą už savo vadovavimo metus, pasidžiaugė įgyvendintais svarbiais darbais ir projektais – Ukrainos karių šeimų, Afganistano vertėjų šeimų evakuotų į Lietuvą, jaunimo pilietinio–patriotinio ugdymo stovyklos „Mes-Lietuvai“, paramos ir pagarbos bėgimo „In Memoriam“ bei kitus svarbius tęstinius ir naujus projektus. Padėkojo visoms narėms už bendrystę, džiaugėsi atsinaujinusia, paaugusia organizacija, kurioje šiai dienai jau išgrynintos ir įvardintos vertybės, tikslai, etikos ir veiklos standartai, kurie buvo įprasminti Etikos kodekse, taip pat atliepiant į besikeičiančias gyvenimo realijas buvo pakeisti ir priimti nauji organizacijos įstatai.

Sekančią dieną po konferencijos, iškilmingo Birutės vardo dienos minėjimo metu įvyko pirmininkių pasikeitimo bei vėliavų perdavimo ceremonija. Renginyje dalyvavo pirmoji ponia, garbės birutietė Diana Nausėdienė, Kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys, karininkai, gerbiami svečiai. Pirmoji Lietuvos ponia Diana Nausėdienė padėkojo buvusiai pirmininkei už reikšmingą indėlį bei tradicijų tęstinumą ir pasveikino naujai išrinktą. Kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys įteikė buvusiai pirmininkei Aušrai Mažonei apdovanojimą „Už nuopelnus“ ir linkėdamas toliau stiprinti karių šeimas bei teikti joms reikalingą paramą pasveikino pirmininkę Aureliją.

Šis minėjimas ypatingai svarbus organizacijai, kai norisi atsigręžti į praeitį toliau nei birutiečių organizacijos ištakos, atsigręžti į savo vertybinį pamatą, į tradicijas, į kilnumo ir pasiaukojimo vardan tėvynės dvasios paženklintus kunigaikščių Kęstučio ir Birutės laikus. Kunigaikštienė Birutė – legendinė lietuvių tautos asmenybė, moteris dorai ir prasmingai tarnavusi valstybei, o šios organizacijos narės – karininkų dukterys ir sutuoktinės didžiuojasi tapusios Birutės vardu pavadintos organizacijos narėmis.

Renginio metu taip pat priesaiką davė naujos organizacijos narės, buvo pasveikintos garbingas sukaktis švenčiančios birutietės, pristatytas pranešimas apie birutiečių organizaciją 1925-1940 m., kurį pristatė dr. Aušra Jurevičiūtė. Minėjimas buvo vainikuotas M. K. Čiurlionio fortepijonine muzika, kurią dovanojo dr. Motiejus Bazaras, renginiui dirigavo Loreta Sungailienė. Tradiciškai prieš renginį buvo aukojamos šv. Mišios Kauno Sobore.

Sąjunga vienija LDK Birutės karininkų šeimų moterų draugijas, kurios yra įsikūrusios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės karinėse įgulose. Šios nevyriausybinės organizacijos tikslas yra rūpintis karių ir jų šeimų gerove, puoselėti lietuviškas šeimos tradicijas, telkti labdarą bei organizuoti paramą sužeistų, žuvusių ir mirusių karių šeimoms, gerbti Lietuvos kariuomenės istorinę atmintį, skatinti jaunosios kartos ugdymą paremtą patriotiškomis vertybėmis

Foto: Eitvydo Kinaičio/Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr.