Šiais metais liepos 12 – 18 dienomis vykusioje stovykloje „Mes – Lietuvai“, karių šeimų jaunuoliai praturtino savo žinias ir įgūdžius apie pilietinio pasipriešinimo formas, informacines grėsmes, melagienas, dezinformaciją bei atsparumą joms. Stovykla vyko Lietuvos istorijos lopšiu vadinamoje Kernavėje.

Stovyklautojai turėjo galimybę susitikti su garbingiausiomis Lietuvą kūrusiomis asmenybėmis – prof. Vytautu Landsbergiu, signataru Sauliumi Pečeliūnu, kurie pasidalino savo įžvalgomis apie svarbiausius Lietuvos kūrimo etapus. Stovykloje lankėsi ir Jo Ekscelencija Arkivyskupas Gintaras Grušas, kuris pasidalino savo gyvenimo patirtimi ir pašaukimu keliauti tikėjimo keliu.

Jaunuoliams buvo organizuojamos tiesioginės edukacijos iš Kauno istorinės Prezidentūros ir Signatarų namų. Rezistencijos laikotarpio temai, šiemet minint Juozo Lukšos – Daumanto metus, buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Karių šeimų vaikai iš labai arti susipažino su Juozo Lukšos – Daumanto gyvenimu ir jo nepalaužiamu ryžtu kovoti už Tėvynę mobilioje parodoje, šalia jos – partizanų naudotais ginklais ir kitomis priemonėmis, kurią pristatė Karo istorijos rekonstruktorių klubo „Partizanas“ nariai, vienas jų buvo apsirengęs atkurta Juozo Lukšos – Daumanto apranga. Taip pat klausėsi ir Laisvės kovotojų dainų, kurios jau tapo stovyklos vizitine kortele – susėdus aplink laužą dainuoti jas pritariant gitara.

Šiais metais vaikus itin nustebino nuleistas nešulys iš dangaus aukštybių – Karinių oro pajėgų sraigtasparnio. Taip pat pažino skirtingas Lietuvos kariuomenės pajėgų rūšis, pažinties metu prisilietė prie tikrosios ginkluotės. Be to, atliko „pogrindžio“ pilietinio pasipriešinimo organizacijos užduotis – iššifruoti slaptą laišką bei ant savo marškinėlių nusipiešti pilietinio pasipriešinimo dalyvio – rėmėjo ženklą. Ir žinoma – keliavo į karinius žygius, rašė stovyklos dienoraštį, mokėsi disciplinos, kūrė savo grupių vėliavas, klausėsi paskaitos ir žaidė žaidimą apie dezinformaciją, kurią pristatė profesionalai iš “Debunk Eu”.

„Būti pramaniūgomis ir visuomet žavėtis sugalvojus kažką naujo“, – vis priminsime sau ir kitiems kartodami stovykloje dalyvavusio garbingo svečio profesoriaus pasakytus žodžius.

Atsisveikindami nuvilnijusia Tautiška giesme, padėkomis ir šiltais apsikabinimais – pažadėjome vieni kitiems sugrįžti ten pat – mylimiausioje pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo stovykloje „Mes – Lietuvai“.