Karininkų šeimų moterų sąjunga ragina nenusisukti nuo namus praradusių vertėjų iš Afganistano šeimų. Ekstremaliomis sąlygomis savo šalį palikusios ir evakuotos šeimos jau yra saugios Lietuvoje, tačiau jiems trūksta būtiniausių higienos, skalbimo ir sveikatos priežiūros priemonių.

Lietuvos kariuomenės kariai garbingai užbaigė savo misiją Afganistane ir kartu su daugelio kitų NATO šalių kariais padėjo evakuotis karo vertėjams.

“Daugelį metų šie civiliai žmonės rizikavo savo gyvybėmis, kad padėtų Lietuvos kariams jų misijoje Afganistane. Dabar atėjo mūsų eilė jiems už tai padėkoti ir padėti jų šeimoms, netekusioms visko – savo šalies, savo namų, savo artimųjų”, – teigia LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos pirmininkė Aušra Mažonė.

Atsiranda labai daug žmonių, norinčių prisidėti aukomis ar kitaip paremti nuo Talibano režimo pabėgusias vertėjų šeimas. Birutiečių sąjungos narės ir savanoriai pasirūpins, kad už surinktas lėšas afganų šeimoms būtų nupirkta būtiniausių higienos, skalbimo ir sveikatos priemonių.

Prisidėti ir paremti galite šiais būdais:

  • Pervedant savo auką į LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT367300010002469222 (aukos paskirtis: “Parama Afganistano vertėjų šeimoms“). Visos aukos bus paskirtos atvykusių pažeidžiamų žmonių būtiniausiems poreikiams.
  • Juridiniai ar fiziniai asmenys, norintys paremti savo produkcija, gali susisiekti su LDK Birutės karininkų šeimų moterų Vilniaus draugijos pirmininke Romena Čiūtiene. Kontaktinis numeris: 867591395; el. paštas: info@birutietes.lt

Dėkojame, kad esate kartu. Telydi sėkmė ir santarvė Jūsų šeimas.

Foto autorystė priklauso Lietuvos Kariuomenei

Laikas padėkoti Lietuvos kariams talkinusiems afganų vertėjams ir jų šeimoms