Ukrainos karių šeimos, kurios priverstos šiuo metu gyventi mūsų šalyje, susitiko su savo likimo seserimis išsibarsčiusiomis po visą Lietuvą. Šiandieną joms saugiau gyventi čia, kol jų vyrai kaunasi už savo šalies laisvę ir mūsų visų vertybes, o mūsų pareiga pasirūpinti tomis šeimomis.

Susitikime, dalyvavo p. Diana Nausėdienė, Ukrainos ambasadoriaus sutuoktinė p. Hanna Beshta, Birutietės ir Ukrainos karių moterys su savo vaikučiais.

Renginio metu p. Diana perdavė jautrų Ukrainos pirmosios ponios Olenos Zelenskos laišką moterims žodžiais „Liūdna, kad šiuo metu negaliu matyti Jūsų akių, pavargusių nuo sunkumų kelyje, Jūsų nerimo dėl artimųjų ir pastarųjų dienų nežinios. Tačiau noriu, kad tos akys vėl šypsotųsi. Kaip ir Jūs, jaučiu gėlą, kad karas išvijo Jus iš namų ir privertė ieškoti prieglobsčio. Džiaugiuosi, kad dabar esate saugios.“

Vyko nuoširdus ir atviras moteriškas pokalbis, siekiant suprasti tas šeimas, jų skausmą ir poreikius. Renginyje dalyvavusios karo psichologės atidžiai išklausė moterų širdgėlą, šio sudėtingo laikotarpio metu dėl karo zonoje likusių vyrų, tėvų ir artimųjų. Vaikučiais pasirūpino VDU dailės terapijos specialistės. Moterys turėjo galimybę susipažinti su Kauno įgulos karininkų ramove ekskursijos metu.

Kalbėjome, vaikai piešė, kartu ieškojome pagalbos galimybių. Visoms Ukrainos moterims labai svarbus mūsų palaikymas, priėmimas ir parama. Dėkojo už galimybę gyvai susitikti seserystėje.

Sutarėme, kad padėsime, kiek tik galėsime. Tuo pačiu, pasidžiaugėme, kad Birutiečių vykdoma paramos akcija Ukrainos karių šeimoms jau surinko 14500 tūkst. eur. Iš kurių buvo perkami medikamentai, kanceliarinės prekės, apranga ir kitos būtinos šeimų įsikūrimo priemonės, parūpinome ir išsiuntėme būtinų šiltų rūbų bei avalynės į karo zoną.

Mes tęsiame paramos iniciatyvą ir toliau teikiame visokeriopą humanitarinę pagalbą iš Ukrainos atvykusioms karių šeimoms. Prašome žinančius apie Lietuvoje prisiglaudusias karių šeimas arba jau atvykstančias iš karo niokojamos Ukrainos nukreipti į mūsų organizaciją.

El. p. parama@birutietes.lt

Tel. +370 630 21434

Mūsų rankos ir širdys Ukrainos karių šeimoms.

💛💙#Birutietes #StandwithUkraine

Foto: Prezidentūros kanceliarijos.