Kasmet gruodžio mėnesį organizuojame tradicinį Advento vakarą. Jo metu karių šeimų bendruomenę kviečiame pabūti bendroje maldoje, prisiminti mūsų nuveiktus prasmingus darbus, padėkoti vieni kitiems už bendrystę, pagalbą ir paramą.

Šiemet susitikome karo Ukrainoje fone. Kaip mūsų sesės birutietės prieš šimtmetį pradėjo rūpintis ir rūpinosi Nepriklausomybės kovose sužeistais kariais bei jų šeimomis, taip mes šiandien tiesiame ranką Ukrainoje kovojančių karių šeimoms, globojame ir rūpinamės jomis.

Šių metų vakare dalyvavo J. E. Arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos pirmoji ponia Diana Nausėdienė, Krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus, Lietuvos kariuomenės atstovai, Ukrainos karių bei mirusių karių šeimos.

Renginio metu padėkojome poniai Dianai Nausėdienei, kuri svariai prisidėjo įgyvendinant Ukrainos paramos projektą. Taip pat padėkas skyrėme Lietuvos kariuomenė ir Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija vadovybei, The American International School of Vilnius, AISV PSA/Tarptautinei Amerikos mokyklai Vilniuje ir jos Tėvų bendruomenei bei kitiems asmenims ir organizacijoms prisidėjusioms prie paramos ukrainiečiams. Jų kilniaširdiškumo ir paramos dėka galime garbingai tęsti paramą Ukrainos karių šeimoms, šiuo metu gyvenančioms mūsų šalyje. Iš viso Ukrainos projekto metu buvo surinkta 36 567 Eur. Lietuvoje prisiglaudusioms ukrainiečių karių šeimoms kasdien reikia pačios įvairiausios pagalbos: tiek medicininės ir materialinės, tiek žmogiško supratimo ir atjautos. Ir mes stengiamės visa tai atliepti.

Vakaro metu pasidžiaugėme, kad kasmet vis daugiau dėmesio ir palaikymo visuomenėje sulaukia ir tradicinis birutiečių pagarbos ir paramos bėgimas „In Memoriam“. Šiemet jo organizavimo metu surinkome 11940 Eur. Visa ši suma artimiausiu metu prieš šv. Kalėdas pasieks aštuonias mirusių karių šeimas.

Ypač prasminga, kad galime ne tik reaguoti į šių dienų realijas, bet ir rūpintis mūsų valstybės ateitimi. Vaikų pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo stovykloje MES – LIETUVAI šiemet kartu stovyklavo Lietuvos ir Ukrainos karių vaikai. Viliamės, kad čia užsimezgė daug gražių draugysčių, kurios dar labiau suartins mūsų karių šeimas. Vakaro metu Ukrainos vaikučiams ir šeimoms buvo perduotos kalėdinės dovanėlės, kurias organizuotoje iniciatyvoje „Kalėdinių svajonių išsipildymo akcija“, parūpino Lietuvos kariuomenės ir Krašto apsaugos sistemos bendruomenė. Dovanėlės pasieks visas mūsų globojamas ukrainiečių šeimas.

Birutietėms, kurios aktyviai prisidėjo prie organizacijos veiklų buvo įteiktos Lietuvos kariuomenės vado padėkos bei vardinės dovanos ir Krašto apsaugos viceministro Žilvino Tomkaus įteiktos dovanos organizacijos narėms. Sąjungos pirmininkė Aušra Mažonė padėkojo organizacijoms, kurios svariai prisidėjo ir rėmė Birutiečių veiklas. Ukrainietė Natalija perdavė padėką iš Ukrainos gynybos ministerijos už pagalbą ir paramą jų kariams fronte.

Advento vakare muzikinį foną kūrė atlikėja Girmantė Vaitkutė ir Andrejus Polevikovas. Vakarą vedė Balys Latėnas. Renginys vyko Krašto apsaugos ministerijos, Baltojoje salėje.

Foto: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus; Krašto apsaugos ministerija / Alfredas Pliadis