Jau ne pirmus metus Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos organizuojama stovykla „Mes–Lietuvai“ sulaukia gražiausių atsiliepimų iš stovyklautojų bei jų tėvelių ir noriai sugrįžta kiekvienais metais į stovyklą.

Šiais metais stovykla organizuojama liepos 11-17 d. Lietuvos istorijos lopšiu vadinamoje – Kernavėje. Šių metų stovyklos tema „Kuo mums svarbios šių metų datos ir jų minėjimas pilietinio pasipriešinimo kontekste“. Dalyvauti stovykloje kviečiami 10 – 15 metų amžiaus jaunuoliai iš Lietuvos kariuomenėje tarnaujančių karių šeimų.

Stovyklos tikslas – supažindinti karių šeimų vaikus su svarbiausiomis šių metų minėtinomis sukaktimis, skirtomis pagerbti žymias asmenybes, pažymėti išskirtinių istorinių įvykių ir kultūrinių reiškinių sukaktis bei atkreipti dėmesį į svarbius istorinius įvykius ir valstybės gyvenimo sritis.

Edukacinė veikla stovykloje bus derinama ir paskirstoma intervalais kartu su aktyviais sporto, laisvalaikio bei kariniais užsiėmimais ar žygiais, kad vaikai galėtų sėkmingai priimti istorines žinias per žaidimus ir kitas edukacijas. Kiekviena diena stovykloje planuojama atskira tema, pagal kurią bus organizuojamos veiklos. Šių metų stovykloje planuojamos temos – pilietinio pasipriešinimo istorija, lietuviškoji Dainuojančioji revoliucija, Lietuvos katalikų bažnyčios reikšmė politinio pasipriešinimo istorijoje, Romo Kalantos istorija atskleidžianti jauno žmogaus galimybių ribas, savanorystės svarba, kultūros, meno ir sporto šviesuolių įtaka pilietiškumo, patriotiškumo ir laisvės sampratai ir kitos temos. Stovykloje jaunuoliai mokysis Laisvės kovotojų dainų diskutuos apie tai, ką reiškia būti patriotu ir piliečiu, keliaus į karinius žygius, rašys stovyklos dienoraštį. 

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga siekia ugdyti jaunimo patriotiškumą ir pareigą ginti Tėvynę bei rūpintis karių šeimomis. Vedinos šiais tikslais bei siekdamos perduoti jaunajai kartai patriotiškų ir pilietiškų vertybių supratimo, organizuojama stovykla „Mes-Lietuvai“, kurioje planuojama paremti ir Ukrainos karių šeimų vaikus, kurie šiuo metu išgyvena karą, krizes, netektis.   

Stovykloje vaikais rūpinsis ne vienerių metų patirtį turintys profesionalūs pedagogai, jiems padės  kariai ir birutietės.

Stovykla iš dalies finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų programai įgyvendinti.