Advento pradžią pažymėjome pindamos advento vainikus, o gruodžio 13 d. rinkomės pabūti ir pajusti Advento laikotarpio prasmę šv. Ignoto bažnyčioje. Šio prasmingo vakaro metu susirinko nemažas būrys Lietuvos kariuomenės bendruomenės. Sulaukėme ir garbingų vakaro svečių – Lietuvos Kariuomenės vado gerb. Valdemaro Rupšio ir Arkivyskupo Gintaro Grušo.

Vakaronės metu bendrame šeimų rate dalinomės kalėdaičiu, klausėme kalėdinių giesmių, bendravome apie advento ir artėjančių švenčių tradicijas mūsų šeimose. Taip pat prisiminėme ir šiais metais išėjusius mūsų bendruomenės karius, kuriuos prieš keletą mėnesių pagerbėme „In Memoriam” bėgime, o surinktas aukas įteikėme mirusių karių šeimoms, kurios dalyvavo vakaronėje. Labai tikimės, kad paaukotos lėšos bent dalele prisidės prie netektį išgyvenančių karių šeimų kasdienybės, artėjant gražiausioms metų šventėms. Palinkėtume sau ir toliau ateityje, kad išliktume ta didele kariuomenės šeima, kuri reiškia saugios, mylimos ir jaukios užuovėjos būvį, kurioje būtų gera, atvira, kur Tavęs lauktų, išklausytų ir atvertų širdis, o ištikus nelaimei visuomet ištiestų pagalbos ranką.Ramaus ir širdžių šilumoje skendėjančio Jums Advento meto ir gražaus laukimo artėjant šv. Kalėdoms.