Didelių darbų ypatingi įvertinimai.

Ši padėka iš Krašto apsaugos ministro rankų skirta mūsų organizacijai už reikšmingą pagalbą ir paramą Afganistano vertėjams ir jų šeimoms, operacijos metu evakuotiems iš Talibano užvaldžiusio Afganistano į Lietuvą.

Už tai, kad pavyko įgyvendinti paramą šeimoms likusioms be visko, esame dėkingos visiems Lietuvos žmonėms ir organizacijoms atliepusioms į mūsų kvietimą padėti ir aukoti, o suvienijus mūsų jėgas galėjome nuveikti labai daug ir labai prasmingo. Tuo pačiu, išreiškėme padėką žmonėms, kurie kadaise talkino mūsų kariams misijose Afganistane.

Ir tebūnie ši padėka visų mūsų! Tų, kurie bent mažutėliu krisleliu prisidėjote prie šio projekto ir iš visų bendrų pastangų gavosi itin prasmingas rezultatas. Mes visi tapome tų šeimų, laukiančių šviesesnio rytojaus viltimi. Ačiū!

Iteikta Krasto apsaugos ministro A.Anusausko padeka Birutietems