Birutiečių veikla plati ir įvairi: organizuojami įvairūs sporto, kultūriniais renginiai, kurių metu renkama labdara ir remiamos sunkiau besiverčiančios karių šeimos; kartu su karininkais ir jų šeimomis minime šventes per Kalėdas, Valstybines šventes, Motinos dieną ir pan. Bendrose vakaronėse birutietės planuoja savo veiklą, rengia įdomius pristatymus, vaišina vieną kitą savo gamintomis vaišėmis ir daug bendrauja: apie šeimą, apie problemas, na ir žinoma – apie buvimo karininko žmona ypatumus.

Stengiasi rūpintis aplinkiniais, organizuojame labdaros renginius, rūpinamės Afganistane tarnaujančių karių šeimomis, rengiame susitikimus. Kauno draugija buvo išsiuntusi didžiulį lagaminą kariams į Afganistaną pilną laiškų nuo šeimos narių, suvenyrų, dovanų. Alytaus draugija dalyvavo akcijoje „Darom“ ir kartu su karininkų šeimomis, vaikais rinko šiukšles savo gimtinėje, sunkiau besiverčiančių šeimų vaikučiai birutiečių dėka pirmą kartą nuėjo į kino teatrą. Panevėžio draugija lankėsi senelių globos namuose, bendravo su senoliais.

Visos birutietės 2013 m. galėjo sudalyvauti karinėje moterų stovykloje ir bent šiek tiek priartėti prie to, ką jų vyrai patiria pratybų metu. Džiugių emocijų kariškai leidžiant laiką miške netrūko nė vienai! Tokio pat tipo stovyklos yra rengiamos ir vaikams.

Facebook Comments