Jau ne pirmus metus Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos organizuojama stovykla „Mes–Lietuvai“ sulaukia gražiausių atsiliepimų iš stovyklautojų ir jų tėvelių.

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga siekia ugdyti jaunimo patriotiškumą ir pareigą ginti Tėvynę bei rūpintis karių šeimomis. Vedinos šiais tikslais bei siekdamos perduoti jaunajai kartai patriotiškų ir pilietiškų vertybių supratimo, organizuojama stovykla „Mes-Lietuvai“, kurioje paremiami karių šeimų vaikai, kurie šiuo metu išgyvena krizes, netektis ar namiškiai serga onkologinėmis ligomis.   

2020 metais stovykloje sulaukėme itin garbingų svečių – Lietuvos Respublikos Prezidento su ponia Diana. Atvyks ir Lietuvą kūrę svarbiausi asmenys, žymiausi šalies istorikai – profesoriai, kariai.

Stovyklos tikslas (2020 m.) – supažindinti Lietuvos kariuomenėje tarnaujančių karių šeimų vaikus su svarbiausiais istoriniais įvykiais, Lietuvą kūrusiomis asmenybėmis. Edukacinė veikla stovykloje buvo derinama ir paskirstoma intervalais kartu su aktyviais sporto, laisvalaikio bei kariniais užsiėmimais ar žygiais, kad vaikai galėtų sėkmingai priimti istorines žinias per žaidimus ir kitas edukacijas. Kiekviena diena stovykloje planuojama atskira tema, pagal kurią buvo organizuojamos veiklos. Viena iš stovyklos temų – rezistencijos laikotarpis. Jos metu stovyklautojai sužinojo apie bioarchiologiją, kaip buvo ieškomi partizanų palaikai ir ką iš jų galima papasakoti apie žmogų, vaikai išgirdo apie partizanų uniformų atkūrimą, taip pat buvo organizuojamos Vytauto Didžiojo karo muziejaus edukacijos – „Partizanų ginklai“, „Nesulaužyti priesaikos“. Rezistencijos laikotarpio temai skirtą dieną jaunuoliai pasirinko slapyvardžius, mokėsi Laisvės kovotojų dainų susėdę aplink laužą, diskutavo apie tai, ką reiškia būti patriotu ir piliečiu. 

Stovykloje vaikais rūpinasi ne vienerių metų patirtį turintys profesionalūs pedagogai, jiems padės  kariai ir Birutietės.