BirutBlankas

BĖGIMO „IN MEMORIAM“ NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

 1. Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų Vilniaus draugija 2019-10-19 d. organizuoja bėgimą „IN MEMORIAM“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Pagerbti 2019 metais mirusius/žuvusius karius.
 2. Materialiai paremti mirusių/žuvusių karių šeimas.
 3. Ugdyti patriotiškumą.

III. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

 1. Vieta: Vilniaus Vingio parkas.
 2. Laikas:

10:30 -11:45 – bėgimo dalyvių registracija

11:45 -12:00 – mankšta

12:00 – bėgimo “IN MEMORIAM” dalyvių pasveikinimas

12:15 –  startas

13:30 – finišas, bėgimo “IN MEMORIAM” uždarymas, karšta arbata ir pyragai. 

3. Į bėgimą dalyviai gali registruotis iš anksto internetiniame puslapyje www.birutietes.lt. Renginio dieną dalyviai bus registruojami vietoje. 

4. Trasu ilgiai: 1 km, 3 km ir 6 km.

5. Bendras laiko limitas – 1 val. 15 min. 

IV. DALYVIAI

 1. Šiame bėgime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai ir svečiai iš užsienio nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ir tautybės. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (įskaitant, bet neapsiribojant, su įvairiais sveikatos  sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba juos lydintis asmuo. 
 2. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

IV. BĖGIMO VYKDYMAS

 1. Bėgimą organizuoja ir vykdo Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų Vilniaus draugija. Bėgimą remia partneriai: Lietuvos kariuomenė. 

V. APDOVANOJIMAI

 1. Šis bėgimas – ne varžybinis, jame nugalėtojai ir prizininkai nerenkami. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Bėgimo organizatoriai pasilieka sau teisę, reikalui esant, keisti bėgimo nuostatus. 

Kilus klausimams rašykite: birutietes.vilnius@gmail.com 

Facebook Comments