Gražia tradicija tapusį antrąjį rugsėjo savaitgalį į Klaipėdos įgulos karininkų ramovei priklausančią istorinę vilą Palangoje rinkosi Lietuvos karininkų šeimų moterys. Čia vyko kasmetinė, visuotinė Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos konferencija, kurios darbotvarkėje buvo sprendžiami svarbūs organizacijai klausimai – naujų įstatų, valdybos ir priežiūros komiteto tvirtinimas bei Etikos kodekso svarstymas. Konferencijoje taip pat buvo pateiktos Sąjungos ir Draugijų metinės ataskaitos bei preliminariai aptarti ir patvirtinti 2021 m. veiklos planai.

Konferenciją pradėjo, pakvietė bendrai maldai ir palaimino Lietuvos kariuomenės ordinariato Klaipėdos įgulos kapelionato diakonas Nerijus Čapas. Diakonas palinkėjo konferencijos dalyvėms priimant svarbiausius šio susitikimo sprendimus nepritrūkti  tikėjimo dvasios, neieškoti juose prieštaravimų, o siekti atrasti atsinaujinimą tęstinume ir, kad visi geriausi sprendimai organizacijai būtų priimti atviromis širdimis.

Konferencijoje taip pat dalyvavo Sąjungos ir Draugijų pirmininkės bei kitos narės – birutietės.

Pasibaigus konferencijai vakaro programoje vyko naujų narių priėmimo ceremonija. Nuo senų laikų birutietės turi gražią tradiciją naujas nares į draugiją priimti oficialios ceremonijos metu. Naujoji birutietė pristatoma visai draugijai, sąjungos pirmininkė jai įsega birutiečių sagę bei uždega žvakelę nuo aukuro, simbolizuojantį moters misiją šeimoje – šeimos židinio kūrenimą. Iškilmingą ceremoniją vainikavo muzikinė gitaros ir kanklių skambesio dalis. Birutiečių gretas papildė penkios karininkų sutuoktinės, kurios turi teisę tapti šios organizacijos narėmis. Sąjunga vienija LDK Birutės karininkų šeimų moterų draugijos, kurios yra įsikūrusios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Šiaulių karinėse įgulose.

Šiemet, kaip ir kasmet, birutietės tradiciškai aplankė Birutės kalną Palangos parke. Sekmadienio rytą moterys dalyvavo šv. Mišiose, vėliau vyko į vaizdingame Danės upės slėnyje įrengtą golfo aikštyną, kuriame susipažino su golfo žaidimo ypatumais ir mėgavosi gamta.

Organizacijos tikslas yra rūpintis karių ir jų šeimų gerove, puoselėti lietuviškas šeimos tradicijas, telkti labdarą bei organizuoti paramą sužeistų, žuvusių ir mirusių karių šeimoms, gerbti Lietuvos kariuomenės istorinę atmintį, skatinti jaunosios kartos ugdymą paremtą patriotiškomis vertybėmis.

Metinė konferencija, kurioje priimami svarbiausi organizacijai klausimai vyksta kiekvienais metais rudenį Palangoje.