LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos organizuojama pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo stovykla MES-LIETUVAI – tai prasmingo laisvalaikio praleidimo erdvė jaunimui

Jau ne pirmus metus Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos organizuojama stovykla „Mes–Lietuvai“ sulaukia gražiausių atsiliepimų iš stovyklautojų ir jų tėvelių. Šiais metais stovykla organizuojama liepos 13-19 d. Lietuvos istorijos lopšiu vadinamoje – Kernavėje. Vieta stovyklai pasirinkta sąmoningai, atsižvelgiant į šių metų stovyklos temą „Kuo mums svarbi Lietuvos karybos istorija per 100 metų: įvykiai ir žmonės“. Nuostabaus grožio sodyboje „Kernavės bajorynė“ stovyklautojai nuo 10 iki 15 metų amžiaus susipažins su Lietuvos istorija, viduramžiais – žymiausiais to laikmečio mūšiais, nepriklausomybės kovomis, rezistencijos laikotarpiu, šiuolaikinės kariuomenės kūrimu, keliaus į žygius, rašys stovyklos dienoraštį ir prasmingai vasaros.

Stovyklos tikslas – supažindinti Lietuvos kariuomenėje tarnaujančių karių šeimų vaikus su svarbiausiais istoriniais įvykiais, Lietuvą kūrusiomis asmenybėmis. Edukacinė veikla stovykloje bus derinama ir paskirstoma intervalais kartu su aktyviais sporto, laisvalaikio bei kariniais užsiėmimais ar žygiais, kad vaikai galėtų sėkmingai priimti istorines žinias per žaidimus ir kitas edukacijas. Kiekviena diena stovykloje planuojama atskira tema, pagal kurią bus organizuojamos veiklos. Viena iš svarbiausių stovyklos temų – rezistencijos laikotarpis. Jos metu stovyklautojai sužinos apie bioarchiologiją, kaip buvo ieškomi partizanų palaikai ir ką iš jų galima papasakoti apie žmogų, vaikai išgirs apie partizanų uniformų atkūrimą, taip pat bus organizuojamos Vytauto Didžiojo karo muziejaus edukacijos – „Partizanų ginklai“, „Nesulaužyti priesaikos“. Rezistencijos laikotarpio temai skirtą dieną jaunuoliai pasirinks slapyvardžius, mokysis Laisvės kovotojų dainų susėdę aplink laužą, diskutuos apie tai, ką reiškia būti patriotu ir piliečiu. 

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga siekia ugdyti jaunimo patriotiškumą ir pareigą ginti Tėvynę bei rūpintis karių šeimomis. Vedinos šiais tikslais bei siekdamos perduoti jaunajai kartai patriotiškų ir pilietiškų vertybių supratimo, organizuojama stovykla „Mes-Lietuvai“, kurioje planuojama paremti ir karių šeimų vaikus, kurie šiuo metu išgyvena krizes, netektis ar namiškiai serga onkologinėmis ligomis.   

Šiais metais stovykloje planuojame sulaukti itin garbingų svečių – Lietuvos Respublikos Prezidento su ponia Diana. Atvyks ir Lietuvą kūrę svarbiausi asmenys, žymiausi šalies istorikai – profesoriai, kariai.

Stovykloje vaikais rūpinsis ne vienerių metų patirtį turintys profesionalūs pedagogai, jiems padės  kariai ir birutietės.

Stovykla bus organizuojama laikantis visų Sveikatos apsaugos ministerijos saugumo rekomendacijų.