spalio 3, 2019 Birutietės 0Comment

2019-09-18

Rugsėjo 14 d. Klaipėdos įgulos karininkų ramovei priklausančioje istorinėje viloje Palangoje rinkosi Lietuvos karininkų šeimų moterys, atstovaujančios dar prieškaryje įkurtai organizacijai – Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės (toliau – LDK Birutės) karininkų šeimų moterų draugijoms. Čia vyko visuotinė konferencija, kurios darbotvarkėje buvo neeilinis klausimas – visas draugijas vienijančios LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos pirmininkės rinkimai. Konferencijoje taip pat buvo pateikta metinė ataskaita ir preliminariai aptarti 2020 m. veiklos planai.


Sąjunga vienija LDK Birutės karininkų šeimų moterų draugijas, kurios yra įsikūrusios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės karinėse įgulose. Šios nevyriausybinės organizacijos tikslas yra rūpintis karių ir jų šeimų gerove, puoselėti lietuviškas šeimos tradicijas, telkti labdarą bei organizuoti paramą sužeistų, žuvusių ir mirusių karių šeimoms, gerbti Lietuvos kariuomenės istorinę atmintį, skatinti jaunosios kartos ugdymą paremtą patriotiškomis vertybėmis.


Nors prieškario Lietuvoje šios organizacijos garbės prezidentė buvo Lietuvos prezidento žmona, tačiau atsikūrus jai susiklostė nerašyta tradicija, kai vadovauti organizacijai buvo tvirtinama Lietuvos kariuomenės vado žmona. Iki šiol Sąjungai yra vadovavusi Rūta Kronkaitienė, Namida Pocienė, Vilma Žukienė.


Prieš kelis metus atnaujinus Sąjungos įstatus buvo sukurta teisinė galimybė rinkti organizacijos vadovę iš kandidačių, kurias konferencijai, kaip aukščiausiam NVO valdymo institutui, gali teikti Sąjungos valdyba ar draugijos. Liepos mėnesį pasibaigus Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Jono Vytauto Žuko kadencijai, iš Sąjungos pirmininkės pareigų pasitraukti nusprendė ir V. Žukienė. Apie tai ji informavo Sąjungos valdybą. Įvertinus V. Žukienės apsisprendimą ir dabartinio Lietuvos kariuomenės vado gen. mjr. Valdemaro Rupšio žmonos, Daivos Rupšienės, laišką birutietėms, kuriuo ji informavo, kad nebūdama organizacijos nare nepretenduoja būti jos vadove, Sąjungos valdyba apsvarstė įvairias galimybes ir konferencijai pateikė vienų iš karinių pajėgų vado žmonos Aušros Mažonės kandidatūrą. Taip pat konferencijoje buvo iškelta ir LDK Birutės karininkų šeimų moterų Vilniaus draugijos pasiūlyta kandidatė Snieguolė Zenkevičienė. Išklausius abiejų kandidačių pasisakymus ir jų atsakymus į užduotus klausimus vyko slaptas balsavimas, kaip numatyta organizacijos įstatuose. Aiškia balsų dauguma Sąjungos „vairas‘ buvo patikėtas birutietei A. Mažonei.


Išklausius metinę Sąjungos ataskaitą ir patvirtinus ateinančių metų preliminarų veiklos planą, įvyko ir Metų birutietės rinkimai. Šiemet apdovanojimas – Angelo simbolis – atiteko Šiaulių regione aktyviai veikiančiai birutietei Ingai Dilienei.
Konferencijos baigiamasis akordas buvo draugiška visų konferencijos dalyvių išvyka į Kretingos muziejaus Tradicinių amatų centrą, kuriame edukacinės programos metu moterys klausėsi nuostabios žemaitiška tarme pasakojamos duonos kepimo tradicijų istorijos ir lauktuvėms išsikepė po ruginės duonos pagranduką.


Sekmadienio rytą tradiciškai konferencijos dalyvės aplankė Birutės kalną Palangos parke.


Šios nevyriausybinės organizacijos šaknys siekia 1922 m., kuomet gen. gyd. V. Nagio-Nagevičiaus rūpesčiu ir iniciatyva buvo įkurtas Moterų komitetas kariams ligoniams ir invalidams globoti. 1925m. komitetas išaugo iki Karininkų šeimų moterų draugijos, o 1935 m. buvo suteiktas dabartinis pavadinimas minint LDK Birutės 550 mirties metines.


Nepaisant sovietmečio okupacijos, dėl kurios 1939 m., kai organizacija vienijo apie 600 narių visoje Lietuvoje, veikla buvo nutraukta, 1951m. – 1988m. – išeivijoje veiklą tęsė Kunigakštienės Birutės karių šeimų moterų draugija (toliau – Draugija) su skyriais Klivlende, Čikagoje, Detroite ir Los Andžele.


Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1992 m. vienos iš iniciatorių, ponios Editos Almonaitienės, kuri buvo prieškario Lietuvos karininko dukra, pastangomis buvo atkurta Draugija Kaune, po to susikūrė ir Vilniuje. Stiprėjant organizacijos veiklai kūrėsi draugijos ir kituose miestuose. Visų draugijų veikla koordinuojama Sąjungos valdybos ir konferencijos.

Pranešimas parengtas naudojantis informacija iš www.kariuomene.kam.lt/naujienos:

Facebook Comments
Sekite mus:
20

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *