Mieli Tėvynainiai,

Birutietės nuoširdžiai Jums dėkoja už bendrystę ir visokeriopą paramą mūsų organizacijos įgyvendintiems projektams bei veikloms. Visi šie gražūs darbai būtų neįmanomi be jūsų, geros valios žmonių. Jeigu turite galimybių, kviečiame Jus bei Jūsų šeimos narius prisidėti prie mūsų veiklų įgyvendinimo, skiriant 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

 • Paaukoti 1.2 proc. GPM galite užėję į Valstybinės mokesčių inspekcijosElektroninio deklaravimo sistemos svetainę (EDS) ir užpildę formą FR0512 (04 versija).
 • Norėdami savo GPM skirti mūsų organizacijai ar draugijoms, įrašykite šiuos duomenis:
  • E1 langelyje rašomas paramos gavėjo tipas:„2“;
  • E2 langelyje rašomas identifikacinis numeris – t.y. įmonės kodas: 295705350;
  • E3 langelyje įrašykite –  „Birutiečių sąjungai“ arba Vilniaus draugijai (Įm.k.293186120), Klaipėdos draugijai (Įm.k. 302724254), Alytaus draugijai (Įm.k. 303141500);
  • E4 langelyje įrašote, kurią savo GPM dalį (procentais) mums skiriate. Iš viso galima skirti 1,2 proc. nuo savo gyventojų pajamų mokesčio;
  • E5 langelyje galite pasirinkti laikotarpį: skirti paramą už 2019 metus, arba 4 metams į priekį (laukelyje E5 įrašius 2023).

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos organizacijos šaknys siekia 1922 m., kuomet buvo įkurtas Moterų komitetas kariams ligoniams ir neįgaliesiems globoti. 1925m. komitetas išaugo iki Karininkų šeimų moterų draugijos. Nepaisant sovietmečio okupacijos, dėl kurios 1939 m., kai organizacija vienijo apie 600 narių visoje Lietuvoje, veikla buvo nutraukta, 1951m. – 1988m. – išeivijoje veiklą tęsė kunigakštienės Birutės karių šeimų moterų draugija su skyriais Klivlende, Čikagoje, Detroite ir Los Andžele.Šiandien didžiuojamės, kad atkūrus Lietuvos nepriklausomybę atsikūrė ir Birutiečių veikla, 2000 m. buvo įkurta LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga. Mūsų organizacija yra Lietuvos kariuomenės atrama visuomenėje, kuri rūpinasi karių šeimomis, puoselėja lietuviškus šeimos papročius ir tradicijas, telkia labdarą bei teikia paramą sužeistų ir žuvusių karių šeimoms, gerbia Lietuvos kariuomenės istorinę atmintį bei skatina jaunosios kartos ugdymą, paremtą patriotiškomis vertybėmis.Paramos bėgimas „In Memoriam“ jau tapo vizitine birutiečių kortele, kas vasarą organizuojama vaikų ir jaunimo patriotiškumo ir pilietiškumo stovykla „Mes-Lietuvai“, mus visuomet galite pamatyti Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną kartu su Lietuvos kariais ir jų šeimomis.Mes, birutietės, siekiame būti vieningos vardan mūsų laisvės dėl kurios tiek daug buvo paaukota ir perduoti istorinę Lietuvos atmintį ateinančioms kartoms. 

🇱🇹

Dėkojame, kad esate kartu. Telydi sėkmė ir santarvė Jūsų šeimas.