Birutietės – savarankiška nepolitinė visuomeninė organizacija, atkurta 2001 metais ir tęsianti prieškario Lietuvoje veikusios organizacijos tradicijas. Birutietėmis vadinamos visos Lietuvos karininkų žmonos ir jų dukros, priklausančios mūsų draugijai.

Birutiečių sąjungos uždaviniai:

  • ugdyti jaunimo patriotizmą, pilietinę savimonę;
  • puoselėti lietuviškus šeimos papročius ir tradicijas, stiprinti moters vaidmenį karių šeimose;
  • saugoti Lietuvos kariuomenės istorinį paveldą, propaguoti kultūrinį bendradarbiavimą;
  • globoti neįgalius, vienišus Lietuvos laisvės kovotojus, prižiūrėti karių kapus.

Tradicijos

Vasario 8 d. švenčiama Birutės vardo diena – oficiali naujų birutiečių priėmimo į sąjungą ceremonija, kurioje dalyvauja visos birutietės su šeimomis.

Kiekvienų metų rudenį Palangoje rengiamas metinis veiklos aptarimas – kiekviena draugija pristato savo veiklos rezultatus, nuveiktus darbus ir planuojamus renginius ateinančiais metais.

Kaip atpažinti birutietę?

Birutietės turi skiriamąjį ženklą – sagę, ant kurios pavaizduota rūtos šakelė su karūna. Kiekviena birutietė, įstodama į draugiją, įsigyja tokią sagę. Birutietės stengiasi išlaikyti tradicijas ir renginiuose dažnai pasirodo su tautiniais rūbais, turi savo vėliavą – pagrindinių draugijos renginių metu ji visada kartu.

 

Facebook Comments